Život nakon pozitivne ocjene (ili kako osnovati poduzeće)

Odlučili ste putem mjera za samozapošljavanje preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ostvariti želju za osnivanjem vlastitog poslovanja. Pretočili ste ideju koja vam se dugo motala po glavi u poslovni plan. Projicirali ste buduće prihode i troškove, sastavili troškovnik sa neophodnom opremom za rad. Strpljivo ste čekali i pozitivna ocjena je stigla! Što sad?

Na Obavijesti o pozitivnoj ocjeni će vam pisati što je potrebno dostaviti za potpis ugovora, a mi ćemo u nastavku pokušati pojasniti kako pribaviti tu dokumentaciju. Napomena: nemojte kretati na ove korake prije pozitivne ocjene, osim ako niste planirali osnivanje poslovnog subjekta bez obzira na ishod zahtjeva za poticaje.

 

Osnivanje poduzeća (d.o.o. i j.d.o.o.)

Prvo, odaberite naziv poduzeća – u blogu postu Kako odabrati naziv poduzeća kratko smo pojasnile na što treba obratiti pažnju.

Postoji nekoliko načina na koje možete osnovati poslovni subjekt.

a) Preko START-a

Potreban vam je certifikat FINE ili elektronička osobna iskaznica i popis djelatnosti prema NKD-u koje planirate registrirati.

 • Za j.d.o.o. trošak je 4 € (upis osnivanja i sudska pristojba) i temeljni kapital.
 • Za d.o.o. cijena je oko 27 € (upis osnivanja i sudska pristojba) i temeljni kapital.

Prilikom osnivanja putem START-a, društvo se automatski upisuje u sudski registar, a možete izabrati i banku za otvaranje transakcijskog računa, upisati novoosnovani poslovni subjekt u registar poreznih obveznika PDV-a, ishodovati PDV ID te obaviti i registraciju u sustav HZMO.

b) Kod javnog bilježnika

Potrebno je izabrati ime poduzeća i obrazložiti ga, dostaviti djelatnosti prema NKD-u (nacionalna klasifikacija djelatnosti) koje planirate registrirati.

 • Za osnivanje j.d.o.o. potrebno je platiti oko 70 € za troškove javnog bilježnika i 8 € sudske pristojbe,
 • Za d.o.o. trošak je 335 € i 20 € sudske pristojbe.

Javni bilježnik izrađuje akt o osnivanju te predaje potrebnu dokumentaciju Trgovačkom sudu za upis poduzeća u Sudski registar. Ukoliko Sud nema prigovora na ime ili popis djelatnosti, cijeli proces je gotov kroz nekoliko dana.

U izabranoj banci otvarate privremeni poslovni račun i uplaćujete temeljni kapital – za j.d.o.o. možete uplatiti od 1 do 250 eura, a za d.o.o. minimalni iznos je 2.500 eura.

 

Izrada pečata

Iako pečat nije nužan pri poslovanju, određene institucije i dalje ga traže. Ukoliko se odlučite na izradu pečata, potrebno vam je Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar, a trošak izrade je cca 30 €.

 

Državni zavod za statistiku

Cilj je dobiti Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.

Potrebno je dostaviti rješenje Trgovačkog suda, potvrdu o OIB-u poduzeća, ispunjen obrazac RPS-1. Obavijest šalju poštom, a u međuvremenu se kopija može podignuti u FINI.

Istu dokumentaciju možete predati u FINI na šalteru HITRO.HR te sljedeći dan podignuti obavijest.

 

Registar stvarnih vlasnika

Obrazac RSV-1 za trgovačka društva predaje se u FINI na šalteru HITRO.HR za upis u Registar stvarnih vlasnika. Izvadak iz registra stvarnih vlasnika gotov je isti dan.

 

Otvaranje žiro računa u banci

U izabranu banku donosite osobnu iskaznicu i presliku Rješenja o upisu u sudski registar, Obavijesti o razvrstavanju po NKD-u te Izvatka iz registra stvarnih vlasnika. Zatražite prijenos temeljnog kapitala sa privremenog računa.

 

Porezna uprava

Od početka obavljanja djelatnosti u roku 8 dana potrebno je napraviti prijavu poduzeća u Poreznu upravu.

U ispostavu PU donosite (u zadnje vrijeme sve se dostavlja mailom):

 • Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar,
 • Obavijest o razvrstavanju po NKD,
 • Potpisni karton žiro računa,
 • Ugovor o vođenju poslovnih knjiga – ili izjava da ćete si sami voditi knjige te će vas upisati kao odgovornu osobu za knjigovodstvo,
 • Izjava da od osnutka do predaje nije obavljana djelatnost niti izdavani računi,
 • Obrazac podataka OP,
 • Prijavu o većinskom vlasništvu i povezanosti društava,
 • Obrazac P-PDV (ako ulazite u sustav PDV-a).

HZMO – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Na HZMO je potrebno dostaviti:

 • Tiskanicu M-1P – prijava djelatnika na puno radno vrijeme
 • Tiskanicu M-11P – prijava poduzeća
 • Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju po NKD
 • Pečat
 • Osobna iskaznica

HZZO – Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Na HZZO je potrebno dostaviti:

 • Tiskanicu 1 – Prijava obveznika uplate doprinosa
 • Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju po NKD

Što još?

Napravite Ugovor o radu između sebe i novoosnovanog poduzeća prema Zakonu o radu.

Na FINI podignite Potvrdu o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika koja se izdaje na osobno ime i ne smije biti starija od 7 dana.

Kod javnog bilježnika ispunite i solemnizirajte bjanko zadužnicu na iznos potpore – detaljnije o zadužnici i iznosima pročitajte u našem blog postu. Cijena solemnizacije je 25 eura.

Pročitajte i odgovore na Često postavljana pitanja. 

 

Dostava na HZZ

Kad ste sve obavili i prikupili, dostavljate dokumentaciju na Hrvatski zavod za zapošljavanje, kako slijedi po Obavijesti o pozitivnoj ocjeni:

 • Dokaz o registraciji djelatnosti (Preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u registar);
 • Dokaz o otvorenom žiro-računu poslovnog subjekta s jasno vidljivim brojem računa;
 • Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika, ne starija od 7 dana;
 • Bjanko zadužnica s potpisom dužnika (poslovni subjekt) s fizičkom osobom u svojstvu jamca platca (ovlašteni zastupnik kod trgovačkih društava, solemnizirana.

I to je to! Početne korake ste napravili, osnovali ste vlastito poduzeće i možete početi raditi. Do isplate sredstava može proći jedno vrijeme, a ukoliko vam je hitno – za potrebnu opremu ili alate možete uplatiti pozajmicu na svoj poslovni račun. Sve transakcije obavezno obavljajte preko transakcijskog računa.

Kada potpišete Ugovor sa Zavodom, dobro ga pročitajte i sljedećih 24 mjeseca se vodite njime. U Ugovoru su navedene sve obveze i posljedice ukoliko se istih ne držite. Općenito o mjerama samozapošljavanja za ovu godinu pročitajte u blog postu Mjere za samozapošljavanje – 2024. godina.

Budite vrijedni i ponosni na sebe. Tu smo ako zatrebate pomoć.

KONIGO team

error: Sadržaj je zaštićen!