Bjanko zadužnica

Čemu služi bjanko zadužnica, i zašto ju Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) traži prilikom potpisivanja Ugovora za samozapošljavanje (za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja)?

 

Što je zadužnica?

Dosadašnje iskustvo nam govori da postoji niz nejasnoća u vezi predaje zadužnice i što ona predstavlja pa ćemo ovim putem pokušati ukratko pojasniti „njezino veličanstvo“.

Zadužnica je strogo formalni pravni akt, odnosno isprava kojom dužnik daje suglasnost da se radi naplate tražbine vjerovnika, (u ovome slučaju HZZ) zaplijeni njegove račune u bankama te da se novac s tih računa isplati direktno vjerovniku.

Dakle, zadužnica koristi kao instrument naplate u slučaju kršenja ugovornih obveza, a postoje dvije vrste – obična i bjanko. Za potrebe ovog teksta orijentirati ćemo se na bjanko zadužnicu i povezati ju sa potporama za samozapošljavanje.

Tko mogu biti dužnici na bjanko zadužnici

Nakon pozitivne ocjene za dodjelu sredstava, HZZ-u je potrebno dostaviti određenu dokumentaciju za potpis Ugovora, koja uključuje i bjanko zadužnicu.

Kod otvaranja obrta ili samostalne djelatnosti, glavni dužnik je obrt ili nositelj samostalne djelatnosti, a jamac platac je druga fizička osoba, ne vlasnik obrta.

Kod osnivanja trgovačkih društava (d.o.o. ili j.d.o.o.) glavni dužnik je trgovačko društvo, a jamac platac je osnivač društva.

O čemu ovise iznosi na bjanko zadužnici?

Obavijest o pozitivnoj ocjeni navodi je da je, uz ostalu dokumentaciju, potrebno dostaviti i bjanko zadužnicu s potpisom dužnika, solemniziranu kod javnog bilježnika i to na iznose:

  • Ako je iznos potpore jednak ili manji od 7.000 eura – zadužnica s iznosom do 10.000 eura,
  • Ako je iznos potpore veći od 7.000 eura, a jednak ili manji od 10.000 eura – jedna zadužnica s iznosom do 10.000 eura i druga s iznosom do 2.000 eura,
  • Ako je iznos potpore veći od 10.000 eura – jedna zadužnica s iznosom do 20.000 eura. 

Dakle, iznos na bjanko zadužnici ovisi o iznosu potpore koja je odobrena. Kod javnog bilježnika na zadužnicu će se upisati pripadajući iznos, istu ćete potpisati i javni bilježnik će ju solemnizirati, odnosno potvrditi.

Što je solemnizacija?

Što znači da je ista solemnizirana? Znači da je zadužnica ovršna isprava i da ima učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi.

Nema jednostavnog načina da se ovo pojasni – solemnizirana zadužnica omogućuje vjerovniku (HZZ-u) da prisilno naplati tražbinu ako dužnik nakon dospjelosti ne ispuni obvezu (odnosno prekrši Ugovor).

Ako se vjerovnik ne može u cijelosti naplatiti jer na žiro-računu nema dovoljno sredstava, plaćanje će se provesti kada na račun dužnika pristignu sredstva.

Zadužnica sa svojstvom pravomoćnog rješenja o ovrsi znači da se s njome postupa jednako kao s pravomoćnom sudskom odlukom i da se dužnik sudski ne može zaštiti od naplate zadužnice, a vjerovnik izvansudski prisilno naplaćuje potraživanje.

Ugovor sa HZZ-om

Iznimno je važno znati ove informacije ako planirate sklapanje Ugovora sa HZZ-om koji zahtjeva bjanko zadužnicu.

Po Ugovoru imate obveze, a ako ih prekršite, naplata ide po instrumentu osiguranja – zadužnici. Točnije, Zavod ima pravo po svojoj ocjeni ispuniti i podnijeti bjanko zadužnicu na naplatu zbog namirenja potraživanja s osnova naknada štete, povrata isplaćenog po raskidu Ugovora ili stečenog bez osnove.

Zavod nije dužan posebno obavijestiti podnositelja zahtjeva ili jamca – platca prije podnošenja bjanko zadužnice na naplatu. Također, ovlašten je zadržati bjanko zadužnicu u svom posjedu do završetka provjere i revizije predmetnog zahtjeva, i to sve dok se njegove tražbine u cijelosti ne namire.

Potrebno je ozbiljno razmotriti i uzeti u obzir posljedice koje takva naplata donosi. Ostale informacije o mjerama za 2022. godinu sažele smo u prethodnom blog postu Mjere za samozapošljavanje – 2023. godina

Nadamo se da smo bile dovoljno jasne i kratke kako bismo pružile osnove informacije o ovoj, nipošto zanemarivoj, temi. Za dodatne informacije, slobodno nam se obratite na info@konigo.hr ili preko kontakt forme.

Sretno i pametno!

error: Sadržaj je zaštićen!