Kako napisati dobar poslovni plan?

Što je poslovni plan i čemu služi?

Poslovni plan je dokument koji opisuje vašu poslovnu ideju, a uključuje i informacije o vama, analizu klijenata, konkurencije, prihoda i troškova, kao i predviđanje budućih poslovnih događanja.

Stavljanjem ideje “na papir” povećavate mogućnost uspjeha, zato što ćete i sebi bolje razraditi ideju, vidjeti što vam nedostaje i što još možete uključiti kako bi vaše poslovanje bilo uspješno. Kroz plan je važno pokazati da je poslovanje orijentirano tržištu, napraviti dobru procjenu konkurencije i razvojnu viziju.

 

Kako treba izgledati vaš poslovni plan?

Izrada poslovnog plana počinje s ispisivanjem poslovne ideje i istraživanjem tržišta (konkurencije, pregledom cijena usluga odnosno proizvoda vaše konkurencije te izradom procjene prihoda i troškova).

Prije nego što se “bacite” na unošenje poslovnog plana u Zahtjev na mjere.hr preporučamo da poslušate radionicu HZZ-a, pročitate sve informacije o samozapošljavanju na mjere.hr i u našem blogu na tu temu. Nakon toga plan napišite u drugom dokumentu, a poslije ga kopirate samo u online zahtjev. Obrazac Poslovnog plana za samozapošljavanje pronađite u našim Materijalima.

Svaki poslovni plan podijeljen je u manje elemente. Poslovni plan u Zahtjevu za samozapošljavanje je podijeljen na 5 dijelova:

  1. Podaci o podnositelju zahtjeva
  2. Opći podaci o budućem poslovanju
  3. Poslovni plan
  4. Troškovnik
  5. Dodaci

Elementi poslovnog plana

 

1. Podaci o podnositelju zahtjeva

U dijelu Podaci o podnositelju zahtjeva navodite svoje osobne podatke (poseban naglasak stavite na obrazovanje, osposobljavanja i usavršavanja te dodatne edukacije koje ste završili), ako aplicirate na mjeru udruživanja u poslovni poduhvat u ovom dijelu navodite podatke druge osobe.
Isto tako ako ste imali prije poslovni subjekt, tu je potrebno navesti podatke o njemu i zašto ste se prestali baviti tom djelatnošću.

 

2. Opći podaci o budućem poslovanju

U drugom dijelu Opći podaci o budućem poslovanju morate navesti koju vrstu poslovnog subjekta ćete registrirati, gdje će biti sjedište poslovnog subjekta i koje djelatnosti ćete obavljati.
Napišite i točan iznos tražene potpore (odnosno prepišite ukupni iznos iz Troškovnika).

 

3. Poslovni plan

Najvažniji dio u Zahtjevu je Poslovni plan. Ovaj dio je podijeljen u nekoliko dijelova koji, kao cjelina, čine poslovni plan.

RADNO ISKUSTVO:

U prvom dijelu poslovnog plana morate navesti dosadašnje radno iskustvo. Formalno radno iskustvo vidljivo je u radnoj knjižici (koju možete skinuti online), no ako ste radili u inozemstvu priložite radnu knjižicu iz inozemstva ili ugovore o radu.

Ako nemate formalnog radnog iskustva ili ste djelatnost kojom se planirate baviti radili honorarno ili ste volontirali, dobro je priložiti pismene dokaze (ugovore o djelu, autorske ili studentske ugovore ili ugovore o volontiranju).

 

PREDMET POSLOVANJA:

U ovom dijelu iskoristite ono što ste napisali kod ispisivanja ideje i istraživanja tržišta. O svojoj ideji pišite jednostavnim jezikom, bez kompliciranja, budite iskreni i otvoreni.

Navedite glavnu djelatnost koju ćete registrirati i vrstu poslovnog subjekta. Objasnite zašto želite postati poduzetnik/ca, povežite to s iskustvom i obrazovanjem/ usavršavanjima/ edukacijama koje imate. Ovdje napišite i zašto smatrate da ćete biti uspješni (pr. inovacija na tržištu, već dogovorene poslovne suradnje, iskustvo).

Raspišite se o proizvodima / uslugama koje ćete nuditi, neka bude svima jasno što i gdje ćete raditi. Ako će vaše usluge biti specifične, slobodno priložite i fotografije radova u zadnjem dijelu Zahtjeva.

Primjer usluge:
Izrada poslovnog plana – klijentima ću izrađivati poslovne planove za samozapošljavanje, usluga će uključivati istraživanje tržišta i konkurencije, izradu procjene prihoda i troškova, izradu troškovnika, savjetovanje klijenta o svim koracima pokretanja poslovanja. Uslugu ću pružati na području grada Rijeke, ali i cijele Hrvatske, jer nema prepreke za rad na daljinu. Koristit ću alate poput Zoom-a za sastanke s klijentima koji su udaljeni.

Ako vaša poslovna ideja zahtjeva zapošljavanje radnika, navedite to u odgovarajućem dijelu plana (Procjena hoćete li zapošljavati u 1. godini poslovanja), ali u tom slučaju nemojte zaboraviti navesti trošak druge zaposlene osobe u Procjeni troškova vezanoj za plaće.

Također ako se netko u vašoj obitelji bavi istom ili srodnom djelatnošću, nemojte to skrivati, nego napišite podatke o tom poslovnom subjektu. Ako se netko bavi sličnom djelatnošću ne znači da će vaš plan biti odbijen, važno da nema naznake preuzimanje poslovanja od nekog iz obitelji (pr. roditelji odlaze u mirovinu, a vi preuzimate njihovo poslovanje).

 

STRUKTURA ULAGANJA:

Napišite kako ćete potrošiti sredstva iz varijabilnog dijela, opišite kako ćete koristiti alat / strojeve / tehniku / ostalu opremu, za što će vam služiti prijevozno sredstvo ili što ćete dobiti s kupnjom franšize.
Navedite i kako ćete uložiti i fiksni dio sredstava, npr. plaće (doprinosi), knjigovodstvo, najam poslovnog prostora, oglašavanje, izradu logotipa i weba, odnosno sve ono što ćete financirati sredstvima HZZ-a.

U ovom dijelu navedite i što ćete nabaviti ili u što ćete uložiti iz drugih izvora financiranja. To mogu biti ulaganja iz vlastitih sredstava, kredita ili iz dobiti budućeg poslovanja. Nemojte prepisivati iste stavke koje ste već spomenuli u ulaganjima sredstvima HZZ-a ili u već postojećoj opremi.

Ovdje napišite gdje ćete registrirati poslovni subjekt i na kojem području ćete obavljati djelatnost. Važno je navesti i hoćete li iznajmiti poslovni prostor ili je u vašem vlasništvu. Ako je za obavljanje djelatnosti potrebno ishodovati rješenje o MTU ili neke druge dozvole, ovdje možete napisati koje i u kojoj ste fazi s tim (jeste li ishodili, predali zahtjev ili niste ništa učinili po tom pitanju).

U tablici Postojeća oprema / prijevozna sredstva ispišite svu opremu ili sredstva koja imate za obavljanje djelatnosti (pr. uređaji, prijevozna sredstva, licence).

 

PROCJENA TRŽIŠTA:

Ovdje morate dokazati da je vaša poslovna ideja održiva. Prije same izrade poslovnog plana dobro je provesti istraživanje i testiranje tržišta kako bi mogli prezentirati bolje svoju ideju i objasniti kako ćete se pozicionirati na tržištu i istaknuti u odnosu na konkurenciju.

Razradite kategorije klijenata / kupaca, napišite koja je vaša ciljana skupina (dob, spol, zanimanje, interesi, hobiji…) i zašto će kupovati vaše proizvode ili usluge. Točno definirajte lokacije gdje ćete plasirati proizvode / usluge (web shopovi, trgovine, uredi…) i kako ćete se oglašavati te na kojim platformama.

Ako ste istražili tržište (ili ste pronašli provedeno istraživanje tržišta) možete te informacije iskoristiti u dijelu gdje morate objasniti kako ste procijenili da ćete imati dovoljno klijenata za uspješno poslovanje. Ako imate pisma namjere – ovdje ih navedite i povežite s dosadašnjim iskustvom.

Nabava opreme

Ako robu nabavljate u inozemstvu, navedite razlog zašto ste se odlučili na to. I nemojte zaboraviti – ako kupujete softvere/licence iz EU dužni ste obračunati i platiti PDV na iste.

 

PROCJENA KONKURENCIJE:

Istražite tržište, provjerite kako vaša konkurencija posluje. Te podatke možete pronaći u Sudskom registru, iz financijskih izvještaja možete pokazati da postoji potražnja za usluge/proizvode koje ćete ponuditi.

Spomenite poimence nekoliko konkurenata, naglasite koje su njihove prednosti u odnosu na vas te što ćete vi ponuditi i kako ćete se istaknuti u odnosu na njih.

Napišite konkretne aktivnosti kako ćete biti drugačiji od konkurenata. Na primjer, možete navesti posebne pakete za klijente, pisanje blogova ili snimanje videa sa savjetima, oglašavanje na društvenim mrežama, specifične aplikacije koje ćete koristiti, a koje će vam pomoći u samom poslovanju.
Ako uvodite neke nove proizvode ili nešto što ne postoji na tržištu u dijelu inovativnosti opišite detaljno koji je to proizvod, što je uključeno i što unaprjeđuje.

 

PROCJENA PRIHODA

Važno je napraviti realnu procjenu prihoda i troškova. Cijena usluga / proizvoda mora biti tržišna, provjerite cjenike konkurencije i prilagodite ih svojem poslovanju.

Napišite koliko prodaja očekujete u mjesecu i izračunajte mjesečni prihod. Nemojte zaboraviti da morate zaraditi za plaću i doprinose.
Kod očekivanog godišnjeg prihoda budite realni, ali nemojte biti u gubitku.

U drugoj godini očekujte povećanje prihoda (možete navesti i uvođenje novih usluga/proizvoda), iskažite to i kroz samu procjenu i poslovni plan.

 

PROCJENA TROŠKOVA:

Kao i procjena prihoda, i procjena troškova bi trebala biti realna.

Provjerite koliko iznosi minimalna direktorska bruto plaća (za j.d.o.o./d.o.o./obrt) odnosno doprinosi za obrt s paušalnim oporezivanjem kako bi točno napisali troškove rada.

Ako planirate zapošljavati radnike, neka se to vidi iz tablica Trošak rada u 1. i 2. godini poslovanja.

Ostali troškovi rada su svi troškovi koji nastaju poslovanjem, ovisno o djelatnosti kojom ćete se baviti, stavite na papir sve moguće troškove koji vam padnu na pamet.

Primjer troškova poslovanja:
Knjigovodstvo, naknada banke, najam i režije, gorivo, potrošni materijal, oglašavanje, licence, paušalni porez (ako otvarate obrt s paušalnim oporezivanjem), nepredviđeni troškovi i slično.

U našim Materijalima pronađite tablice za procjenu prihoda različitih poslovnih subjekata.

 

DOBIT:

Izračun dobiti prati procjenu prihoda i troškova, prepišite iznose koje ste dobili u tim tablicama. Ovdje se još jednom zapitajte je li vaša procjena realna i možete li zaraditi u 1. i 2. godini navedene iznose.

 

4. Troškovnik

Troškovnik se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela sredstava. Fiksni iznos u 2023. godini iznosi 5.000 eura, neovisno o vrsti poslovnog subjekta. Ostatak do traženog iznosa potpore morate izdvojiti za varijabilni dio. Izaberite opremu ćete nabaviti, prikupite ponude ili screenshotove košarica webshopova, te taj troškovnik grupirajte prema vrstama varijabilnog troška (oprema za rad – alat za rad / informatička oprema / licence / sirovina i potrošni materijal / namještaj za rad).

U troškovnik se unose podaci na sljedeći način:

Novost 2023. godine: PDV nije više prihvatljiv trošak, znači ne može se financirati iz varijabilnog dijela sredstava.

 

5. Dodatna dokumentacija

Na kraju zahtjeva dodajete dokumentaciju koja prati poslovni plan.

Obavezni ste priložiti Potvrdu FINE da nemate blokadu po računima koja nije starija od 7 dana.

Poželjno je priložiti ponude/screenshotove košarica iz webshopova, pisma namjere, certifikate, životopis, preporuke klijenata, ugovore o djelu (ako ih imate), a ako ste imali registriran poslovni subjekt nije loše priložiti ni potvrdu Porezne da nemate poreznog duga.

 

Ocjenjivanje poslovnog plana

Uvijek naglašavamo da vaš zahtjev ocjenjuju ljudi. Referenti nisu roboti i nemojte pisati 100 stranica u poslovnom planu. Budite jasni, kratki i objasnite svoju ideju da bude svima razumljiva. Prije predaje plana bilo bi dobro da još netko pročita vaš plan, tako ćete najbolje provjeriti je li vaša ideja jasna.

Za kraj, evo i nekoliko tehničkih detalja:

  • Za pozitivnu ocjenu potrebno je ostvariti 65 bodova (od mogućih 100).
  • Indeks razvijenosti lokalne samouprave možete pronaći u Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ovisno kojoj skupini pripada vaše područje možete ostvariti maksimalno 10 bodova (I. – IV. skupina)
  • Kako bi ostvarili bodove u dijelu deficitarnih djelatnosti, provjerite s lokalnim uredom HZZ-a pripada li djelatnost koju planirate registrirati u deficitarne (svaki ured ima svoj popis).
  • Ako odslušate radionicu za samozapošljavanje HZZ-a automatski imate 5 bodova.

 

Nadamo se da će vam ove informacije pomoći u izradi poslovnog plana za samozapošljavanje.

Ako niste sigurni jeste li sve dobro napisali, rezervirajte termin savjetovanja ili kupite naš priručnik za samozapošljavanje u kojem su detaljnije razrađeni dijelovi izrade poslovnog plana.

error: Sadržaj je zaštićen!