Intervju sa stručnjakom zaštite na radu: tema o kojoj se rijetko priča

Što je zaštita na radu, tko ju mora primjenjivati i na koje načine? Kako i u kojim slučajevima funkcionira zaštita od požara? Što su minimalni tehnički uvjeti i kako se izvode? Na sva pitanja koja su nas zanimala strpljivo je odgovorio stručnjak zaštite na radu Alen Perić, ujedno jedan od naših dragih klijenata.

Hvala ti što si izdvojio vrijeme za ovaj intervju. Molim te predstavi nam se.

Ja sam Alen Perić, imam 30 godina i iz Umaga sam. Zaštitom na radu počeo sam se baviti odmah po završetku stručnog studija sigurnosti, 2009. godine. Osim u ovlaštenim tvrtkama, radio sam i kao samostalni stručnjak zaštite na radu kod drugih poslodavaca. Početkom ove godine otvorio sam vlastito poduzeće Safety Lab. Pružam kompletne usluge zaštite na radu, zaštite od požara i tehničkih ispitivanja za koje sam tijekom godina stekao mnoštvo certifikata i uvjerenja, koja mi omogućuju da se bavim ovim poslovima. Zadnje što sam položio je stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Reci nam više o zaštiti na radu? Što je to i tko je obveznik iste?

zaštita na radu Zaštita na radu skup je regulativa uređenih Zakonom o zaštiti na radu (ZNR) koje služe kako bi se spriječio utjecaj štetnih čimbenika na radnom mjestu te kako se ne bi ugrozilo zdravlje i sigurnost zaposlenika. Obveznici ZNR-a su poslodavci koji zapošljavaju najmanje jednu osobu. Primjerice, obrtnik stolar koji je samozaposlen u svom obrtu, a ne radi na gradilištima s drugim izvođačima radova ili kao kooperant, nije u obvezan primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti na radu. Naravno uvijek se zbog njegove sigurnosti i očuvanja zdravlja preporuča isto implementirati u svoje poslovanje. Čim obrtnik-stolar zaposli drugu osobu u radni odnos, tada se situacija mijenja, odnosno dužan je primijeniti sve odredbe Zakona o zaštiti na radu.

Kako izgleda procjena rizika? Tko je mora napraviti?

procjena rizikaProcjena rizika je pisani dokument, koji može biti u tiskanom ili elektroničkom obliku. To je postupak kojim se utvrđuju opasnosti, štetnosti i napori te se na temelju toga rade preventivne mjere za zaštitu zdravlja i sigurnosti zaposlenika ili se otklanjaju utvrđeni nedostatci. Možemo reći da je to najvažniji dokument u zaštiti na radu, jer je stvarni pokazatelj trenutnog stanja kod poslodavca. Obveznik je svaki poslodavac koji ima barem jednu zaposlenu osobu.

Koja tehnička ispitivanja izvodiš?

Sva ispitivanja koja su potrebna za minimalne tehničke uvjete i tehničke preglede objekata kao što su: ispitivanje unutarnjih i vanjskih hidrantskih mreža, analiza vode za piće, ispitivanja vodonepropusnosti bioloških pročišćivača, kanalizacija (odvodnji) i sabirnih jama, ispitivanja plinskih bojlera, ventilacija, zrakonepropusnosti omotača zgrada (“blower door test”), mjerenje buke i zvučnih izolacija. Ova ispitivanja u mogućnosti sam kvalitetno pružiti u suradnji sa svojim poslovnim partnerom.

Spomenuo si minimalne tehničke uvjete, reci nam više o tome.

Minimalni tehnički uvjeti ili skraćeno „MTU“ su minimalni uvjeti koje objekt mora zadovoljiti kako bi obavljao određenu gospodarsku djelatnost i pružao svoje usluge. Prije osnivanja poslovnog subjekta provjerite ako morate ishoditi rješenje o MTU za vašu djelatnost u Pravilniku o MTU. Možete kontaktirati i nadležno upravno tijelo u Vašem gradu/županiji. Kad saznate što vam je sve potrebno za dobivanje rješenja MTU, kreće moj posao. Nedavno sam radio ispitivanje svih elektroinstalacija i ugostiteljske radne opreme za fast food. Bilo je potrebno ispitati ispravnost električnih instalacija, protupanične rasvjete, tipkala hitnog isključenja električne energije, ugostiteljske radne opreme, mehaničke/prisilne ventilacije, odnosno provjeriti ima li kuhinjska napa dovoljan broj izmjena zraka u jednom satu. Nakon dobivanja atesta vaš zadatak je prikupiti ostalu dokumentaciju i uputiti se u nadležno upravno tijelo u Vašem gradu/županiji.

Što sve prostor mora zadovoljiti? Koje ateste mora imati?

tehnicko ispitivanjeOvisno o projektnoj dokumentaciji za određenu građevinu, ugrađuju se instalacije i oprema koja može biti elektro ili strojarska. Dakle, elektrotehničkim i/ili strojarskim projektom određeno je što se gdje ugrađuje, a izvođač instalira opremu po planu. Nakon ugradnje obavljam nužna ispitivanja i analize na lokaciji tog objekta. Moj zadatak je pregledati i ispitati ugrađenu opremu i instalacije. Osim gore navedenih ispitivanja, u novim zgradama vrlo često nailazimo i na ugrađene stabilne sustave za dojavu i gašenje požara koje ulaze u domenu zašite od požara i ta ispitivanja je obvezno odraditi jednom godišnje.

Što smo dužni napraviti po pitanju zaštite od požara?

zaštita od požaraSvaki poslodavac koji ima prijavljen poslovni prostor u kojem prima klijente dužan je na vidljivom mjestu postaviti Plan evakuacije i spašavanja. Osim toga mora postaviti i dovoljan broj vatrogasnih aparata u prostor te osigurati redovite godišnje servise od strane ovlaštenog poslovnog subjekta. Svi djelatnici moraju biti osposobljeni za rukovanje vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara te je potrebno imati uvjerenje o ispravnosti instalacija.

Ukoliko ste samozaposlena osoba koja nema prijavljen poslovni prostor i radi isključivo od kuće, na Vas se ne primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara.

Često me pitaju od koliko kg bi trebao biti vatrogasni aparat za poslovni prostor. To ovisi o veličini prostora, primjerice za 50ak m2 potreban je barem jedan vatrogasni aparat od 6 kg.

Što još radi stručnjak zaštite na radu?

Stručnjak zaštite na radu koji obavlja ugovorno vođenje poslova zaštite na radu za poslodavca (manje od 50 zaposlenih) nezavisno je savjetodavno tijelo. Redovito vrši poslove unutarnjeg nadzora i kontrolira primjenu pravila zaštite na radu te o tome obavještava poslodavca i predlaže mjere za otklanjanje eventualnih utvrđenih nedostatka prema zakonskoj regulativi. Osim toga, vrši osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način, preventivno gašenje požara, organizira i upućuje djelatnike na redovite liječničke preglede (poslovi s posebnim uvjetima rada), vodi evidenciju o npr. radnoj opremi, ispitivanjima i isteku rokova ispitivanja, te u slučaju ozljede na radu izvršava prijavu prema nadležnim institucijama. Ukratko, ta se osoba zalaže za interes poslodavca i radnika, odnosno radi na tome kako bi se spriječile ozljede na radu, ali i sačuvala materijalna imovina poslodavca.

Kako te klijenti mogu kontaktirati?

Mogu mi se javiti putem kontakt obrasca na web stranici, e-mailom alen@safetylab.hr, ali i telefonski (098 501 549) ili putem društvenih mreža. Dostupan sam putem svih komunikacijskih kanala i vrlo brzo odgovaram na sve Vaše upite. Slobodno mi se obratite za bilo koju od usluga ili savjetovanje! Bit će mi drago odgovoriti na sva pitanja! ? safety lab

error: Sadržaj je zaštićen!