Saznajte korake za osnivanje poduzeća te kako izgleda prikupljanje dokumentacije za mjeru samozapošljavanja preko HZZ-a.