Porez na primljene usluge iz inozemstva

Oglašavate se na društvenim mrežama? Koristite usluge posrednika poput Booking.com-a ili Wolta? Znate li da morate platiti porez za primljene usluge, iako niste u sustavu PDV-a? Ukoliko primite uslugu iz inozemstva na kojoj nije zaračunat PDV, dužni ste ga platiti prema Zakonu o PDV-u (članak 75., stavak 6.).  Zašto? Zato što se porez na usluge unutar EU plaća u državi u kojoj je usluga primljena (Zakon o PDV-u, članak 17., stavak 1.). Kako bi uopće mogli ispuniti PDV obrazac, potrebno je da na računu stoji vaš PDV ID. No, krenimo ispočetka.

Porez na usluge

 

Što je PDV ID, čemu služi i kako ga ishodovati?

PDV ID ili PDV identifikacijski broj vam omogućava poslovanje na tržištu Europske unije. Ukratko, to je OIB poslovnog subjekta sa predznakom HR kojeg moraju zatražiti porezni obveznici koji:

  • primaju usluge od poreznih obveznika unutar EU
  • pružaju usluge poreznim obveznicima unutar EU

PDV ID dodjeljuje Porezna uprava i razmjenjuje ga s ostalim članicama EU putem tražilice VIES (sustav za razmjenu informacija o PDV-u Europske unije). Tražilica sustava VIES pretražuje nacionalne baze podataka o PDV-u. Da bi dobili PDV ID ispunite obrazac P-PDV i predajte ga:

  • Preko e-Porezne
  • Osobno u Poreznoj upravi
  • Poštom – poslati preporučeno s naznakom „Za izdavanje PDV ID broja“

Koji je sljedeći korak nakon dobivanja PDV ID-a?

Da bi mogli prijaviti porez na usluge, na primljenom računu moraju biti navedeni točni podaci. Unesite svoj PDV ID (ili VAT ID) u postavkama profila portala kojem plaćate uslugu (bilo da se radilo o oglašavanju, uslugama posredovanja ili drugim uslugama).

Podaci za račun

Primjer: Facebook

Kad budete idući put preuzeli račun s tog portala, na fakturi za primljene usluge, prikazat će se vaš PDV broj i bez obračunatog poreza, a vaš zadatak je platiti porez u Hrvatskoj.

Kako prijaviti porez?

Nakon što ste dobili račun za usluge iz EU, morate napraviti prijavu poreza putem obrazaca PDV i PDV-S. Prijava se radi na portalu e-porezna. Potrebno ju je napraviti do 20. u mjesecu za usluge primljene prethodnog mjeseca, a porez ste dužni platiti do kraja mjeseca. U PDV-S obrascu navodi se svaki račun za koji se plaća porez, dok se u PDV obrascu navode ukupni iznosi i iznos obračunatog poreza.

Preuzmite našu uputu za ispunjavanje PDV obrazaca na sljedećem linku.

Prijavili ste porez, što dalje?

Dobro, ispunili ste PDV i PDV-s obrasce, što sad? Kako platiti porez? Kako provjeriti ako je sve u redu sa prijavom? Nakon što ste ispunili obrasce, pogledajte pod Predanim obrascima jesu li obrađeni. Pogledajte u Porezno knjigovodstvenoj kartici (PKK – kartica pokazuje stanje na određeni datum, a sadrži sve promjene u tekućoj godini) stavke i provjerite imate li dugovanja ili ste u preplati. Ako želite platiti porez na usluge, možete generirati podatke za uplatu i plaćanje izvršiti preko mobilnog bankarstva skeniranjem barkoda.

U našim uputama za PKK detaljno je opisano kako doći do barkoda s točnim podacima za uplatu.

Za sve nejasnoće, javite nam se. ?

error: Sadržaj je zaštićen!