Pružanje usluga u inozemstvo

Ako pružate usluge u inozemstvo i niste sigurni koje evidencije morate voditi i koje obrasce trebate predati, došli ste na pravo mjesto. U nastavku ćemo vam pokušati objasniti koje su vaše obveze ako poslujete s fizičkim ili pravnim osobama iz inozemstva, a niste u sustavu PDV-a.

Definiranje pojma – pružanje ili obavljanje usluga u inozemstvo

Zakonski okvir govori da se obavljanjem usluga u inozemstvo smatra svaka transakcija koja nije isporuka dobara te prijenos prava, suzdržavanje od neke radnje, obavljanje usluga po nalogu državnih tijela (Zakon o porezu na dodanu vrijednost, članak 8.).

Ako pružate usluge pravnim osobama u Europskoj Uniji, dužni ste podnijeti zahtjev za izdavanje PDV ID broja dva tjedna prije početka pružanja usluga.

 

Kako izgleda račun za usluge pružene u inozemstvo?

Račun mora sadržavati podatke kao i za usluge pružene u tuzemstvu, a kako bi olakšali klijentu iz inozemstva plaćanje možete navesti iznos i u drugoj valuti. Izračun mora biti sa srednjim tečajem HNB-a na dan izdavanja.

 

Oporezivanje pruženih usluga

Ovisno kome pružate usluge u inozemstvo (fizičkim ili pravnim osobama) usluge se oporezuju prema mjestu pružatelja ili primatelja usluge.

 • Ako pružate usluge pravnim subjektima u inozemstvo, prenosi se porezna obveza na kupca / klijenta, dakle oporezuje se prema mjestu primatelja usluge.
 • Ako pružate usluge fizičkim osobama (koje nisu u VIES bazi) u inozemstvo, usluga se oporezuje prema prebivalištu (ako vi niste u sustavu PDV-a, stavlja se napomena kao o pružanju usluga u tuzemstvu).

Naravno i tu postoje određeni izuzeci navedeni u članku 24. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

Koje obrasce predajemo za usluge pružene u inozemstvo?

Ovisno kome pružate usluge (pravnim subjektima ili fizičkim osobama) i gdje se nalaze vaši klijenti (unutar ili van EU), dužni ste voditi različite evidencije (knjiga IRA, obrazac e-trgovina) i predavati PDV obrazac i Zbirnu prijavu Poreznoj upravi.

Više informacija o svakom obrascu:

 • ZP (Zbirna prijava):
  Obrazac za prijavu usluga pruženih pravnim subjektima iz država članica EU. Predaje se uz PDV i PDV-S obrazac do 20. u mjesecu za usluge pružene u prethodnom mjesecu.
 • Evidencija I-RA:
  Knjiga izlaznih računa u kojoj je potrebno evidentirati podatke izdanom računu, kupcu (naziv, PDV ID).
 • Obrazac e-trgovina:
  Ako pružate usluge fizičkim osobama u drugim članicama EU dužni ste voditi ovu evidenciju.
  Godišnji prag za oporezivanje usluga u državi sjedišta isporučitelja je 10.000 eura, do tog iznosa se obrazac e-trgovina predaje 20.1. za prethodnu godinu. Kad pređete taj iznos tijekom godine, u roku 8 dana od prelaska praga dužni ste predati Obrazac e-trgovina te se registrirati za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj se nalazi kupac ili se prijaviti u OSS-a (eng. „One Stop Shop“).

 

I to je sve! Nema skrivenog seta noževa. 😀

Ako vam je potrebna pomoć oko ispunjavanja obrazaca ili više informacija, javite nam se.

error: Sadržaj je zaštićen!